Офицер за заштита на лични податоци

д-р Бети Ламева, раководител на одделението за државна матура и информатичка поддршка, betilameva@dic.edu.mk, 075/284-335