Новости

јануари 28, 2019

Информација за прва испитна сесија во 2019 година (февруари)

Ве информираме дека првата испитна сесија (февруари 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
декември 11, 2018

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 15.12.2018 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), започнува обука со нова група кандидати, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката е […]

Новости
ноември 16, 2018

Информација за 13-та испитна сесија (декември 2018 година)

Ве информираме дека тринаесеттата испитна сесија (декември 2018 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
октомври 12, 2018

Информација за 12-та испитна сесија (ноември 2018 година)

Ве информираме дека дванаесеттата испитна сесија (ноември 2018 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
август 24, 2018

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 25.08.2018 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15, 30/16 и 120/18), започнува обука со нова група, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката е предвидена да се одржи […]

Новости
август 23, 2018

Информација за 11-та испитна сесија (септември 2018 година)

Ве информираме дека единаесеттата испитна сесија (септември 2018 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
јули 2, 2018

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Новости
јуни 25, 2018

Информација за испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор

Ве информираме дека испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански […]

Новости
јуни 13, 2018

Информација за третиот и четвртиот екстерен испит од државната матура за учебната 2017/2018 година

На 11 јуни со почеток во 10:00 часот, се спроведе екстерниот испит по:  хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис во рамките на изборниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. За испитите […]

Новости