Новости

февруари 24, 2020

Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок во 2020 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит во Државниот испитен центар во пролетниот  испитен рок во период од  23.3 до 30.4.2020 година. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 10.03.2020 година (вторник).   Известување   за полагање стручен испит за наставници и […]

Новости
јануари 8, 2020

Информација за 20-та испитна сесија во 2020 година (јануари)

Ве информираме дека 20-та испитна испитна сесија (јануари 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
декември 7, 2019

Информација за 19-та испитна сесија во 2019 година (декември)

Ве информираме дека 19-та испитна  сесија (декември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
ноември 12, 2019

Информација за 18-та испитна сесија во 2019 година (ноември)

Ве информираме дека 18-та испитна испитна сесија (ноември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
октомври 25, 2019

Известување

Државниот испитен центар за да им излезе во пресрет на кандидатите за полагање на стручниот испит на наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година, го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДО 31.10.2019 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа исклучиво по пошта.

Новости
октомври 9, 2019

Известување за полагање стручен испит за наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија во Државниот испитен центар во есенскиот испитен рок во период од  01.11 до 15.12.2019 година, и тоа за: Приправниците кои за првпат се пријавуваат за полагање стручен испит и Приправниците кои не го положиле испитот или тестот за интегритет. За кандидатите што предходно се пријавиле за  полагање стручен […]

Новости
август 23, 2019

Информација за 17-та испитна сесија во 2019 година (септември)

Ве информираме дека 17-та испитна испитна сесија (септември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
јуни 12, 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТОТ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ „БИОЛОГИЈА“ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Државниот испитен центар информира дека во тестот по наставниот предмет Биологија на албански јазик, во рамките на државната матура, е направена ненамерна техничка грешка која не влијае врз резултатите на матурантите. Тестот по Биологија е идентичен на сите три јазици (македонски, албански и турски јазик). Идентични се зададените задачи, точните одговори и клучот според кој […]

Новости
мај 21, 2019

Корисни информации за кандидатите кои ќе ја полагаат социологијата како екстерен испит во рамките на државната матура, 2019 година.

Испитот по социологија во рамките на државната матура, за прв пат од оваа година ќе се реализира екстерно. Тоа значи дека кандидатите кои го избрале овој испит ќе решаваат стандардизиран тест на знаење, подготвен од Државна матурска предметна комисија (ДМПК) за социологија, составена од неколку средношколски наставници по социологија и универзитестки професор. Испитот трае  2 […]

Новости
мај 8, 2019

Информација за 16-та испитна сесија во 2019 година (мај)

Ве информираме дека 16-та испитна сесија (мај 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости