Blog

јули 18, 2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Конкурси
јули 2, 2018

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Новости
јуни 25, 2018

Информација за испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор

Ве информираме дека испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански […]

Новости
јуни 13, 2018

Информација за третиот и четвртиот екстерен испит од државната матура за учебната 2017/2018 година

На 11 јуни со почеток во 10:00 часот, се спроведе екстерниот испит по:  хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис во рамките на изборниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. За испитите […]

Новости
јуни 9, 2018

Информацијата за реализација на испитот по мајчин јазик на државна матура во учебната2017/ 2018 година

На 09.06.2018 година со почеток во 10:00 часот се спроведе задолжителниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. Се полагаше испитот по македонски јазик и литература, албански  јазик  и  литература   и    турски јазик и […]

Новости
јуни 2, 2018

Информацијата за испитот по странски јазик за државна матура 2018 година

Денес со почеток во 10:00 часот се спроведе екстерниот испит по  англиски, француски, германски и руски јазик во рамките на изборниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. За испитот за сите четири јазици вкупно […]

Новости
мај 23, 2018

Информација за реализација на државна матура во учебната 2017/18 година

Согласно Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование, во рамките на државната матура учениците полагаат 4 предмети и проектна задача, од кои екстерни се 3 предмети. Задолжителен за сите ученици е мајчиниот јазик. Полагањето на екстерните испити од државната матура во  јунскиот испитен рок за учебната 2017/18 година ќе […]

Новости
мај 22, 2018

Информација за испитна сесија во јуни 2018 година

Ве информираме дека испитната сесија во јуни 2018 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости