ЈАВЕН ОГЛАС за пополнување слободно работно место на неопределено време