Стручен испит за приправници

Известување за полагање стручен испит во есенскиот испитен рок во 2019 година
Пријава за полагање на стручен испит

 

Сите информации поврзани со стручен испит за приправници ги добиете на тел. број 075/ 300 606