(Македонски) Организациска поставеност на Државниот испитен центар