dic

July 2, 2018

(Македонски) НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

not available

Risi
About admin