dic

април 6, 2019

Информација за одржани обуки за меѓународната студија ТИМСС 2019

 

 

timsskonference1

Од 26 март до 03 април 2019 година Државниот испитен центар организираше серија на регионални обуки за реализација на меѓународната студија ТИМСС2019. Во овој проект учествуваат 150 основни училишта од нашата држава.
На обуката која се реализираше во Скопје на 27 март 2019 присуствуваше и се обрати и министерот за образование и наука, г-дин Арбер Адеми.
Обуката ја следеа околу 300 претсавници од основните училишта (директори, наставници и стручни соработници).

Новости
About admin