dic

December 11, 2018

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm

Ju njoftojmë që më dt. 15.12. 2018 (e shtunë) në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 dhe 140/18), do të fillojë trajnimi me grupin e ri të kandidatëve, i cili do  zhvillohet në gjuhën maqedonase.
Trajnimi është parashikuar të mbahet në SHMSH „Sh. Naumi i Ohrit“ nga ora 9.00.
Adresa: rr. „Vasil Gjorgov“ p.n.Shkup 1000, Maqedoni

Risi
About admin