Blog

December 29, 2017

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm në gjuhën shqipe

Ju  njoftojmë se më  13.01.2018 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnim dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  do të fillojë trajnimi për drejtor, që do të zhvillohet në gjuhën shqipe.  Për terminin dhe vendin e mbajtjes së trajnimit, kandidatët të cilët kanë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar do të informohen me kohë.

Risi
About admin