Blog

May 22, 2018

Sesion provimi për muajin qershor viti 2018

  • Pjesa e parë e provimit – 04.06.2018 ( nga ora 17:00)
  • Pjesa e dytë e provimit – 12.06.2018 (nga ora 17:00)
  • Pjesa e tretë e provimit – kandidatët do të njoftohen më tej.

Ftojmë kandidatët për provim të dorëzojnë dokumentet e kompletuara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve më së voni deri më 31.05.2018.
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Fakultetit Juridik „Justiniani I“, pranë Universitetit  „Shën Kirili dhe Metodi“  në Bul. „Goce Dellçev“ p.n, 1000 Shkup.

Risi
About admin