Blog

April 24, 2018

Sesion provimi për muajin maj viti 2018

  • Pjesa e parë e provimit – 03.05.2018 ( nga ora 17:00)
  • Pjesa e dytë e provimit – 10.05.2018 (nga ora 17:00)
  • Pjesa e tretë e provimit – 14.05.2018 (nga ora 08:00)

Ftojmë kandidatët për provim të dorëzojnë dokumentet e kompletuara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve më së voni deri më 30.04.2018.
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Fakultetit Juridik „Justiniani I“, pranë Universitetit  „Shën Kirili dhe Metodi“  në Bul. „Goce Dellçev“ p.n, 1000 Shkup.

Risi
About admin