Извештаи од самоевалуација

Извештаи од самоевалуација

„11 Октомври“ - Скопје
„Димитар Миладинов“ - Скопје
„Гоце Делчев“ - Скопје
„Јохан Хајнрих-Песталоци“ - Скопје
„Свети Кирил и Методиј“ Скопје, Центар
„Кочо Рацин“ - Скопје
„Коле Неделковски“ - Скопје
ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ - Скопје
„Аврам Писевски“ - с. Бардовци
„Братство“ - Тафталиџе
„Димо Хаџи Димов“ - Влае
„Христијан Тодоровски Карпош“ - Скопје
„Јан Амос Коменски“ - Скопје
„Лазо Трповски“ - Скопје
„Петар Поп Арсов“ - Скопје
„Вера Циривири Трена“ - Скопје
„Владо Тасевски“ - Скопје
„Војдан Чернодрински“ - Скопје
„Димитар Поп Г. Беровски“ - Ѓ. Петров
„Ѓорче Петров“ - Ѓ. Петров
„Јоаким Крчовски“ - с. Волково
„Мирче Ацев“ - Ѓ. Петров
„Страшо Пинџур“ - н. Даме Груев
„Тихомир Милошевски“ - с. Ново Село
„Бајрам Шабани“ - с. Кондово
„Бедри Таири“ - с. Долно Свиларе
„Дрита“ - с. Рашче
„Емин Дураку“ - с. Буковиќ
„Фаик Коница“ - с. Радуша
„Ибе Паликуќа“ - с. Бојане
„Сами Фрашери“ - с. Глумово
„Дитуриа“ - с. Сарај
„Александар Урдаревски“ - с. Сандево
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште
„Михаил Грамено“ - с. Брест
„25 Мај“ - Гази Баба
„Дане Крапчев“ - Гази Баба
„Григор Прличев“ - н. Железара
„Кирил и Методиј“ - Стајковци
„Крсте Мисирков“ - Гази Баба
„Крум Тошев“ - с. Трубарево
„Наум Наумовски-Борче“ - Гази Баба
„Наум Охридски“ - с. Булачани
„Стив Наумов“ - Автокоманда
„Вера Јоциќ“ - Гази Баба
„Његош“ - Јурумлери
„Бајрам Шабани“ - с. Грушино
„Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ - с. Арачиново
„Ацо Шопов“ - Скопје
„Гоце Делчев“ - с. Љубанци
„Св. Климент Охридски“ - Бутел
„Лиман Каба“ - с. Љуботен
„Панајот Гиновски“ - Скопје
„Петар Здравковски Пенко“ - Скопје
„Живко Брајковски“ - Скопје
„26 Јули“ - Скопје
„Браќа Рамиз и Хамид“ - Скопје
„Никола Вапцаров“ - Скопје
„Рајко Жинзифов“ - Скопје
„Васил Главинов“ - Скопје
„Хасан Приштина“ - Скопје
„7 Марси“ - Скопје
„Јашар Беј Шкупи“ - Скопје
„Лирија“ - Скопје
„Конгреси и Манастирит“ - Скопје
„Тефејуз“ - Скопје

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ„Иднина”

Основно училиште за возрасни ЦОВ „Макаренко“ - Скопје
„Блаже Конески“ - Скопје
„Браќа Миладиновци“ - Скопје
„Димитар Македонски“ - н. Лисиче
„Гоце Делчев“ - с. Г. Лисиче
„Ѓорѓија Пулевски“ - Скопје
„Лазо Ангеловски“ - Скопје
„Љубен Лапе“ - Скопје
„Александар Македонски“ - Скопјe
„Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје
„Св. Климент Охридски“ - с. Драчево
„Круме Кепески“ - Скопје
„Кузман Шапкарев“ - Кисела Вода
„Кузман Јосифовски Питу“ - Скопјe
„Невена Георгиева Дуња“ - Скопје
„Партенија Зографски“
„Рајко Жинзифов“ - н. Драчево

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ - Кисела Вода
ПОУ „Д-Р Златан Сремец“ - Кисела Вода, Драчево, Ѓорче Петров, Карпош, Аеродром, Сарај
ПОУ „Д-Р Златан Сремец“ - Ѓорче Петров, Студеничани
„Драга Стојановска“ - с. Ракотинци
„Алија Авдовиќ“ - с. Батинци
„Мустафа Ќемал Ататурк“ - с. Д. Количани
„Наим Фрашери“ - с. Студеничани
„Марко Цепенков“ - Зелениково
„Братство Единство“ - Коњари
„Кочо Рацин“ - Петровец
„11 Октомври“ - Куманово
„Бајрам Шабани“ - Куманово
„Браќа Миладиновци“ - Куманово
„Браќа Рибар“ - с. Табановце
„Јероним де Рада“ - с. Черкезе
„Карпош“ - с. Умин Дол
„Кирил и Методиј“ - с. Романовце
„Кочо Рацин“ - Куманово
„Крсте Мисирков“ - Куманово
„Магдалена Антова“ - с. Карпош
„Битолски Конгрес“ - с. Лопате
„Наим Фрашери“ - Куманово
„Толи Зордумис“ - Куманово
„Вера Которка“ - с. Клечевце
„Вук Караџиќ“ - Куманово
„Христијан Карпош“ - Куманово
„Антон Зако Чајупи“ - с. Отља
„Дитуриа“ - с. Липково
„Фаик Коница“ - с. Слупчане
„Култура“ - с. Матејче
„7 Марси“ - с. Опае
„Рилиндија“ - с. Лојане
„Христијан Тодоровски Карпош“ - с. Драгоманце
„Христијан Карпош“ - с. Младо Нагоричане
„Светозар Марковиќ“ с. Старо Нагоричане
„Кочо Рацин“ - Кратово
„Христијан Тодоровски-Карпош“ - с. Ранковце
„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
„Илинден“ - Крива Паланка
Основно музичко училиште
ОМУ „Панче Пешев“ - Куманово
„Блаже Конески" - Велес
„Блaгој Кирков" - Велес
„Јордан Хаџи Константинов Џинот" - Башино село
„Св. Кирил и Методиј" - Велес
„Васил Главинов" - Велес
„Рајко Жинзифов" - Г. Оризари
„Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци
„Петар Поп Арсов" - Богомила
„Тодор Јанев" - Чашка
„Лирија" - Г. Јаболчиште
„Даме Груев“ - Градско

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ„Маца Овчарова“ - Велес
Основно музичко училиште Место
ООМУ „Стефан Гајдов“ - Велес
„Димитар Влахов“ - Штип
„Славејко Арсов„ - Штип
„Тошо Арсов“ - Штип
„Гоце Делчев“ - Штип
„Ванчо Прке“ - Штип
„Страшо Пинџур“ - Карбинци
„Никола Карев“ - Пробиштип
„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип
„Гоце Делчев“ - Свети Николе
„Св. Кирил и Методиј“ - Свети Николе
„Методија Митевски Брицо“ - с. Лозово
„Даме Груев“ - с. Ерџелија
„Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш
„Никола Карев“ - Радовиш
„Коста Рацин“ - с.Подареш
„Орце Николов“- с. Ињево
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Ораовица
„Гоце Делчев“ - с. Конче
Основно музичко училиште - Основно училиште каде има паралелки
ОМУ „Сергеј Михајлов“ Штип
„Св. Кирил и Методиј“ - Кочани
„Малина Попиванова“ - Кочани
„Никола Карев“ - Кочани
„Раде Кратовче“ - Кочани
„Крсте Мисирков“ - с. Оризари
„Синиша Стоилов - с. Зрновци
„Св. Климент Охридски“ - с. Облешево
„Страшо Пинџур“ - с. Соколарци
„Гоце Делчев“ - Виница
„Славчо Стојменски“ - Виница
„Кочо Рацин“ - с. Блатец
„Никола Парапунов“ - Виница
„Св. Климент Охридски“ - Делчево
„Ванчо Прке“ - Делчево
„Св. Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица
„Димката Ангелов-Габерот“- Кавадарци
„Гоце Делчев“ - Кавадарци
„Страшо Пинџур“ - Кавадарци
„Тошо Велков-Пепето“ - Кавадарци
„Тоде Хаџи Тефов“- Кавадарци
„Димката Ангелов Габерот“- Ваташа
„Пере Тошев“- Росоман
Основно музичко училиште
ООМБУ „Лазо Мицев - Рале“ - Кавадарци
„Гоце Делчев“ - Неготино
„Страшо Пинџур“ - Неготино
„Димката Ангелов Габерот“ - Демир Капија
„Крсте Мисирков“ - Гевгелија
„Ристо Шуклев“ - с. Негорци
„ Св. Климент Охридски“ - с. Миравци
„Владо Кантарџиев“ - Гевгелија
„Св. Кирил и Методиј“ - Стојаково
„Петар Мусев“ - Богданци
„Кочо Рацин“ - Нов Дојран
Основно музичко училиште
ОМУ „Васо Карајанов“ - Гевгелија
„Маршал Тито“ - Струмица
„Никола Вапцаров“ - Струмица
„Видое Подгорец“ - Струмица
„Сандо Масев“ - Струмица
„Даме Груев“ - с. Куклиш
„Герас Цунев“ - с. Просениково
„Гоце Делчев“ - с. Вељуса
„Св.Кирил и Методиј“ - с. Дабиља
„Видое Подгорец“ - с. Колешино
„Гоце Делчев“ - Босилово
„Мануш Турновски“ - Ново Село
„Гоце Делчев“ - Василево
„Атанас Нивичански“ - с. Нова Маала, Василево
„Св. Кирил и Методиј“ - Иловица, Босилово
„Борис Трајковски“ - с. Моноспитово, Босилово
„Маршал Тито“ - с. Муртино, Струмица
„Јосип Броз Тито“ Валандово
„Страшо Пинџур“ - с. Јосифово, Валандово

Посебно основно училиште, oсновно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Ново Село
ЈУ Завод Бања Банско - Бања Банско
Основно музичко училиште ОМУ „Боро Џони“ - Струмица
„Даме Груев“ - Битола
„Елпида Караманди“ - Битола
„Гоце Делчев“ - Битола
„Ѓорѓи Сугарев“ - Битола
„Св.Кирил и Методиј" - Битола
„Св. Климент Охридски“ - Битола
„Коле Канински“ - Битола
„Стив Наумов“ - Битола
„Тодор Ангелевски“ - Битола
„д-р Трифун Пановски“ - Битола
„Александар Турунџиев“ - с. Кукуречани
„Крсте Петков Мисирков“ - с. Бистрица
„Браќа Миладиновци“ - с. Добрушево, Могила
„Кочо Рацин“ - с. Ивањевци, Могила
„Гоце Делчев“ - Могила
„Славко Лумбарковски“ - с. Новаци
Посебно основно училиште, oсновно училиште каде има паралелки со посебни потреби

ЗР „Кочо Рацин“ (оштетен слух) - Битола
Основно музичко училиште
ДМУ „Битола“ Битола
„Гоце Делчев“ - Ресен
„Мите Богоевски“ - Ресен
„Браќа Миладиновци“ - с. Царев Двор
„Славејко Арсов“ - с. Подмочани
„Димитар Влахов“ - с. Љубојно
„Гоце Делчев“ - Демир Хисар
„Браќа Миладиновци“ - с. Жван
„Даме Груев“ - с. Смилево
„Блаже Конески“ - Прилеп
„Добре Јованоски“ - Прилеп
„Кире Гаврилоски“ - Прилеп
„Рампо Левката“ - Прилеп
„Кочо Рацин“ - Прилеп
„Климент Охридски“ - Прилеп
„Гоце Делчев“ - Прилеп
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Канатларци
„Страшо Пинџур“ - с. Коњари
„Манчу Матак“ - Кривогаштани
„Јонче Смугрески“ - с. Обршани
„Пецо Даскалот“ - с. Долнени
„Вера Циривири Трена“ - с. Дебреште
„Исмаил Ќемали“ - с. Црнилиште
„Пере Тошев“ с. Десово
„Мирче Ацев“ - с. Лажани
„Ѓорче Петров“ - с. Ропотово
„Лирија“ - с. Житоше
„Круме Волнароски“ - с.Тополчани
„Никола Карев“ - Крушево
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Бучин
„Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Основно музичко училиште
ОМУ „Ордан Михајловски - Оца“ Прилеп
„Гоце Делчев“ - Тетово
„Св. Кирил и Методиј“ - Тетово
„Андреј Савевски Ќиќиш“ - Тетово
„Братство Миѓени“ - Тетово
„Истикбал“ - Централно и Подрачно
„Наим Фрашери“ - Тетово
„Александар Здравковски“ - с. Јегуновце
„Коста Рацин“ - с. Брвеница
„Симче Настовски“ - Вратница, Јегуновце
„Сами Фрашери“ - Пирок, Боговиње
„Асдрени“ - с. Глоѓи
„Кирил Пејчиновиќ“ - Теарце
„Ибрахим Темо“ - Желино
„Исмаил Ќемали“ - Теарце
„Реџеп Вока“ - Тетово
„Прпарими“ - Тетово
„Шемшево“ - Шемшево, Јегуновце
„Сабедин Бајрами“ - с. Камењане, Боговиње
„Рилиндија“ - с. Селце, Тетово
„Фан Ноли“ - Желино
„7 Марси“ - с. Челопек, Брвеница
„Хасан Таксини“ - с. Рогле, привремено се во с. Мерово
„Фаик Коница“ - с. Доброште, Теарце
„Еќрем Чабеј“ - Теарце
„Беса“ - с. Вешала
„Лирија“ - с. Жеровјане, Боговиње
„Дервиш Цара“ - Боговиње
„Пашко Васа“ - Желино
„Раметула Амети“ - с. Чифлик, Желино
„Абдил Фрашери“ - Боговиње
„Луиѓ Гуракуќи“ - Желино
„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ - с. Порој
„11 Октомври“ - с. Урвич, Боговиње
„Гоце Делчев“ - с. Стенче, Брвеница
„Лирија“ - Тетово
Основно музичко училиште
ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“ - Тетово
„Единство“ - Гостивар
„Мустафа Кемал Ататурк“ - Гостивар
„Гоце Делчев“ - Гостивар
„Јосип Броз Тито“ - с. Жировница
„Ѓорѓија Пулевски“ - Ростуше
„Блаже Конески“ - с. Скудриње
„Денче Дејаноски“ - Маврови Анови
„Фаик Коница“ - с. Дебреше, Гостивар
„Прпарими“ - Чегране, Гостивар
„Форина“ - Гостивар
„Врапчиште“ - Врапчиште
„Наим Фрашери“ - с. Неготино, Врапчиште
„Сали Лиси“ - с. Добридол, Врапчиште
„Мехмед Дерала“ - с. Градец, Врапчиште
„Исмаил Ќемали“ - Гостивар
„Чајла“ - Гостивар
„Ѓон Бузуку“ - с. Србиново, Гостивар
„Лириа“ - с. Вруток, Гостивар
Основно музичко училиште, oсновно училиште каде има паралелки
ОМУ „Енвер Стафаи“ - Гостивар
„Братство Единство“ - Дебар
„Саид Најдени“ - Дебар
„Ристе Ристески“ - с. Долно Косоврасти
„Мустафа Кемал Ататурк“ - Центар Жупа
„Неџати Зеќирија“ - с. Коџаџик
„Санде Шетрјоски“ - Кичево
„Кузман Јосифовски Питу“ - Кичево
„Д-р Владимир Полежиновски“ - Кичево
„Реџо Рушит Зајази“ - Зајас
„Наим Фрашери“ - с. Јагол Доленци
„Милто Гурда“ - с. Стрелци
„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ - с. Србица
„Христо Узунов“ - с. Другово
„Мустафа Кемал Ататурк“ - с. Пласница
„Јунус Емре“- с. Лисичани, Пласница
„Фаик Коница“ - с. Грешница, Кичево
„Св. Климент Охридски“ - с. Драслајца
„Мурат Лабуништи“ - Лабуништа
„Единство“ - Октиси
„Зини Хани“ - с. Велешта
„Нури Мазари“ - с. Делогожда
„Гоце Делчев“ - с. Јабланица
„Орхан Џемаили“ - с. Г. Татеши
„Страшо Пинџур“ - Вевчани
„Ашим Агуши“ - с. Радолишта
„Гоце Делчев“ - Подгорци
„Јосип Броз Тито“ - Струга
„Браќа Миладиновци“ - Струга
„Христо Узунов“ - Охрид
„Григор Прличев“ - Охрид
„Св. Климент Охридски“ и ЗПР „Св. Еразмо“ - Охрид
„Братство Единство“ - Охрид
„Кочо Рацин“ - Охрид
„Живко Чинго“ - Велгошти
„Ванчо Николески“ - Лескоец
„Св. Наум Охридски“ - с. Пештани
„Дебарца“ - с. Белчишта, Дебарца
Основно музичко училиште
ОМУ „Методи Патче“ - Охрид