dic

октомври 9, 2019

Известување за полагање стручен испит за наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија во Државниот испитен центар во есенскиот испитен рок во период од  01.11 до 15.12.2019 година, и тоа за:

  • Приправниците кои за првпат се пријавуваат за полагање стручен испит и
  • Приправниците кои не го положиле испитот или тестот за интегритет.

За кандидатите што предходно се пријавиле за  полагање стручен испит,  истиот ќе го реализира  Министерство за образование и наука.

Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар  исклучиво по пошта на адреса

на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 24.10.2019 година (четврток).

Новости
About admin