Новости

22 17
Испит за директори

Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе с...

09 17
Испит за директори

Почитувани, Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски ве...

Конкурси

Проекти

Национално оценување
ТИМСС
ПИРЛС
ПИСА