Вие сте тука: Почетна

На 14.06.2016 година (вторник) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште.

Заинтересираните кандидати, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).
  • Завршната семинарска работа во три печатени примероци
  • Шестте  семинарски работи изрежани на CD.

Кандидатите најдоцна два дена пред закажаниот испит треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.
Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (видиуплатница 2).Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.
За повеќе информации обратете се на тел. 02 3203 130

На 27.05.2016 година (петок ) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи  испит за директор на средно училиште. Заинтересираните кандидати кои обуката ја завршиле во Државниот испитен центар, треба да достават:

  • Пријава за полагање на испит (симни пријава);
  • Уплатница за испит за директор на сума од 3100,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1).

Кандидатите најдоцна до 19. 05. 2016 год. треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.
Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават и доказ за завршена обука за директор на средно училиште.
Кандидатите кои го положиле испитот за директор на средно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (видиуплатница 2).

Државниот испитен центар и Центарот за поддршка на образованието (Вилнус) нa 18 Април 2016 година во СУГС„Лазар Танев“ го одржаа првиот состанок пред започнувањето на активностите во рамките  на Твининг лајт проектот („Twinning Light Project) Оперативната програма на ИПА „Развој на човечки ресурси“ 2007-2013 година финансиран од Европската унија.

Гостите  ги поздрави и им посака добредојде претставникот од  Европската делегација  г-ѓа Софи Бумонт (Sophie Beaumont), директорката на ДИЦ г-ѓа Мируше Амети, како и проект лидерот за Р.Македонија г-ѓа Емилија Угриновска. Проектот беше презентиран од г-ѓа Раса Снипиен (Rasa Snipiene), проект лидер од Литванија.

Целта на овој проект е модернизацијата на системот преку  обезбедување на ефективно и ефикасно на  образовните институции со фокус на процесот на обука и професионално усовршување  на директорите како менаџери на основните и средните училишта .

Страница 1 од 55